Art Today Logo

Сдружение Изкуство Днес е основано през 1997 като неправителствена организация с идеална цел.

Целта му е да представя алтернативни и експериментални форми в изкуството; да работи за тяхното изследване и документиране; да създаде информационен фонд представящ съвременни автори; да подготвя периодични и уникални печатни издания за изкуство; да създаде мултимедийна лаборатория и резидентна програма; да осъществява образователни програми за млади хора; да организира семинари, дискусии, уъркшоп; да популяризира дейността си сред широка публика, приоритетно сред ученици, студенти и млади хора.

Сайт: arttoday.org