Image

професор петер цанев

Зрителят – най-голямата загадка в изкуството
8 години

Зрителят – най-голямата загадка в изкуството

Cultro в разговор с проф. Петер Цанев за лекцията му в Стара Загора
Прочети